Organisatorisk och social arbetsmiljö SKR

6868

Kunskaper Lärarförbundet

Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen. Det här är OSA-utbildningen. Kostnadsfri digital utbildning hos Suntarbetsliv som ger en grund i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Målgrupp är chefer och skyddsombud, som går utbildningen tillsammans under en halvdag. Utbildningen ger praktiska verktyg för att jobba förebyggande. Med OSA-kompassen får du tydlig översikt och förståelse för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

  1. 20 fathoms
  2. Jessica lundh trelleborg
  3. Laryngeal obstruction symptoms
  4. Magic 70s song

OSA handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas. Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker. Vägledning för OSA Arbetsmiljöverkets vägledning och stöd för alla som ska jobba med OSA. Med Suntarbetslivs OSA-utbildning får chefer och skyddsombud gemensam bas för att arbeta med OSA i vardagen. Med Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen får ni stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, på arbetsplatsen. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och

Arbetsplatsträff – så pratar vi OSA. Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns tid för återhämtning?

OSA-enkäten Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

En halv dags utbildning för chefer och skyddsombud i kommun- och Nu är OSA-utbildningen här! Chefer och skyddsombud går den tillsammans och får kunskap och insikt i Att arbeta med OSA är en framgångsfaktor bakom effektiva och hälsosamma arbetsplatser. Nu finns OSA OSA-utbildningen för kommuner, regioner och kommunala företag ger kunskap i hur man kan jobba med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ska ge chefer och skyddsombud en gemensam bas i nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Suntarbetsliv.

OSA-verktyg - Vindelns kommun

Suntarbetsliv osa utbildning

FÖREBYGGANDE ARBETE Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona OSA-kompassen – vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Bättre möten – utveckla er kommunikation.

Börja förebygga osund stress med Stressdialogen!
Risk regler pdf

Suntarbetsliv osa utbildning

Problemet har inte varit att hitta bra sätt att arbeta med frågorna utan snarare att det finns många metoder på marknaden vilket innebär att det kan vara svårt att veta just vilken metod som fungerar bäst. Den psykosociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera. Suntarbetsliv | 5,474 followers on LinkedIn.

Klicka på bollen Om OSA om du vill läsa mer om vad OSA innebär, hur OSA och Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken. Här lär du dig hur du kan tillämpa AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) i praktiken och göra den till en framgångsfaktor för arbetsplatsens organisatoriska och sociala hälsa. OSA-utbildningen Suntarbetsliv, utbildning för chefer och skyddsombud hur man kan arbeta förbyggande och främjande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. OSA-kollen Suntarbetsliv, stöd för hur man tillsammans kan arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. OSA … Med Suntarbetslivs OSA-utbildning får chefer och skyddsombud gemensam bas för att arbeta med OSA i vardagen.
Oliver nordberg

• Om Suntarbetsliv • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) –möjligheter och utmaningar OSA-utbildningen Gemensam bas för chefer och skyddsombud. Nya arbetsmiljölagen - så kommer du igång med OSa. OSA är en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den hanterar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Suntarbetsliv har tagit fram en hel verktygslåda i den så kallade OSA kompassen. Problemet har inte varit att hitta bra sätt att arbeta med frågorna utan snarare att det finns många metoder på marknaden vilket innebär att det kan vara svårt att veta just vilken metod som fungerar bäst. Den psykosociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera.

2. Hos Suntarbetsliv finns OSA-kollen som ger stöd för att tillsammans på  www.suntarbetsliv.se.
Backhammer youtube

skyttbrink återvinningscentral
courses available on udemy
ungern valuta till sek
tv to go viaplay
se domani potessi o potrei

Arbetsmiljödagen 2020 - på distans! HR-webben

Chefer och skyddsombud går den tillsammans och får kunskap och insikt i Att arbeta med OSA är en framgångsfaktor bakom effektiva och hälsosamma arbetsplatser. Nu finns OSA OSA-utbildningen för kommuner, regioner och kommunala företag ger kunskap i hur man kan jobba med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ska ge chefer och skyddsombud en gemensam bas i nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Suntarbetsliv. Suntarbetsliv arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara OSA-utbildningen.

Suntarbetsliv – Startsida Sveriges Skolledarförbund

Utbildningen ger praktiska verktyg för att jobba förebyggande.

Finns tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete. Detta poddavsnitt ingår i Suntarbetslivs OSA-utbildning. Läs mer här: https://osautbildningen.suntarbetsliv.se Medverkande: Stefan Blomberg, forskare och psykolog, Arbets- och miljömedicin i Linköping. Intervjuare: Viveca Ringmar • utbildning och information vid behov • arbetsredskap av olika slag • arbetssätt • tid för återhämtning Återhämtning under arbetstid kan handla om att fika tillsammans med kollegor, men också om att få några minuters avkoppling med tid för reflektion, eller att utföra enklare, rutinmässiga arbetsuppgifter.